Sikorski Stefan (1881-1928)

Stefan Sikorski urodził się 4 września 1881 roku w Warszawie, zmarł 25.01.1928 r. w Żyrardowie. Ksiądz, proboszcz parafii Osuchów. Był synem Antoniego i Anastazji Marianny Zaremba. Ojciec był urzędnikiem Banku Polskiego.

Pochodził z wielodzietnej rodziny, miał sześcioro rodzeństwa: Antoni (1867), Jadwiga (1869), Maria (1871), Jan (1874), Adam (1875), Antoni (1884).

W roku 1900 wstąpił do seminarium metropolitalnego św. Jana, które ukończył w roku 1908 i otrzymał święcenia kapłańskie. Jako kapłan pracował na stanowisku wikariusza w parafiach Zduny, Sochaczew, Chojny oraz w parafii św. Augustyna w Warszawie. W 1911 r. został mianowany kapelanem zakładu Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności przy ulicy Rakowieckiej i prefektem szkół powszechnych w Warszawie. W roku 1917 Władza Archidiecezjalna mianowała go wikariuszem Kolegiaty w Łowiczu i jednocześnie wicekustoszem łowickiej kolegiaty.

Od 1919 r. pracował jako proboszcz w parafiach Brwinów, Chruślin, Białynin i Osuchów. Na wszystkich parafiach, na których pracował, pozostawił o sobie wśród wiernych i kapłanów dobre wspomnienia. Jako duszpasterz starał się, aby religijny wpływ kapłańskiej posługi sięgał coraz szerzej i głębiej. Swoją posługą zyskiwał sympatię i uznanie. Gorliwa działalność duszpasterska, religijna i społeczna przynosiła owoce, powiększała się liczba wiernych katolików.

Ksiądz Stefan Sikorski zmarł dnia 25 stycznia 1928 roku z powodu nieudanej operacji chirurgicznej. Pochowany został na cmentarzu w Żyrardowie.

Grób, stan obecny

Galeria dokumentów i zdjęć

Źródła:

https://wielcy.pl

https://www.szukajwarchiwach.gov.pl

https://geneteka.genealodzy.pl

https://metryki.genealodzy.pl

https://crispa.uw.edu.pl

http://mbc.cyfrowemazowsze.pl 

www.mazowsze.hist.pl 

Archiwa:

Archiwum Państwowe w Grodzisku Mazowieckim

Archiwum Państwowe w Warszawie

Obserwuj nas