Sędziakowski Władysław (1846-1929)

Władysław Sędziakowski urodził się 6 października 1846 roku w Łowiczu, zmarł 21 maja 1929 roku w Rokitnie. Ksiądz, w latach 1880-1929 proboszcz parafii Rokitno, prałat Archidiakon Kolegiaty Łowickiej. Był synem Jakuba i Zuzanny z Olszewskich. Ojciec był zakrystianem Kolegiaty Łowickiej.

Uczył się w Łowiczu a następnie w Gimnazjum w Warszawie, tam też ukończył seminarium. Święcenia kapłańskie przyjął 9 czerwca 1872 roku w Lublinie. Był wikariuszem par. Wniebowzięcia NMP w Łodzi oraz par. MB Loretańskiej w Warszawie. W 1906 r. został kanonikiem łowickim, a w 1926 prepozytem Kapituły Łowickiej.

W 1905 r. z jego inicjatywy powstała Ogniowa Straż Pożarna w Błoniu, której został pierwszym prezesem.

Gdy w 1880 r. objął probostwo parafii w Rokitnie, kościół był w złym stanie. Powołał Komitet Budowy kościoła, którą rozpoczęto jeszcze w XVII w. Główne prace zakończone zostały w roku 1890. W 1892 wyszykowano dolny kościół, urządzono tam Drogę Krzyżową, do której stacje sprowadzono z Monachium. Konsekracji kościoła dokonał arcybiskup Wincenty Popiel 8.09.1893 r. Ok. 1900 r. podjął się budowy nowej dzwonnicy, którą z powodu braku środków wymurowano w latach 1911-13. Znaczną część pieniędzy na dokończenie budowy kościoła i zakupienie wyposażenia wyłożył ksiądz Sędziakowski.

W lipcu 1914 r. z powodu problemów zdrowotnych wyjechał do Karlsbadu na kurację, tam go zastał wybuch I Wojny Światowej. Przez Pragę Czeską, Kraków, Kielce i Warszawę powrócił do Rokitna. W dniach 12-19 października 1914 r. zbombardowano kościół, który niespełna 25 lat wcześniej został wyszykowany. Podczas bombardowania ksiądz proboszcz z grupą wiernych ukrył się w podziemiach kościoła. W lipcu 1915 z powodu zbliżającego się frontu ksiądz Sędziakowski zabrał obraz Matki Bożej, metryki kościelne i część wyposażenia kościoła do Warszawy. W maju 1916 rozpoczęto budowę prowizorycznej drewnianej kaplicy, która na 15 lat stała się kościołem parafialnym. Mimo końca wojny w 1918 r. odbudowę kościoła rozpoczęto w 1925 a zakończono w 1931 roku.

Ksiądz Władysław Sędziakowski zmarł 21 maja 1929 roku w wieku 83 lat. Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Rokitnie.

Grób, stan obecny

Galeria dokumentów i zdjęć

Źródła:

Błoński Informator Samorządowy, marzec 2012

Kurier Warszawski, 1872, nr 165

Dziennik Robotniczy, 1913, nr 74

www.sanktuariumrokitno.pl

http://www.brwinow.com

https://wielcy.pl

https://www.szukajwarchiwach.gov.pl

https://geneteka.genealodzy.pl

https://crispa.uw.edu.pl

http://mbc.cyfrowemazowsze.pl

https://mazowieckie.dipp.info.pl 

http://fleschmazowsza.com.pl

http://napoleon.nazwa.pl

www.mazowsze.hist.pl 

https://www.niedziela.pl

http://grodziszczanin.blogspot.com

Archiwum Państwowe w Grodzisku Mazowieckim

Archiwum Państwowe w Warszawie

Obserwuj nas