Pinakiewicz Ludwik (1862-1913)

Ludwik Pinakiewicz urodził się 18 sierpnia 1862 roku w Zwoleniu w ziemi radomskiej; zmarł 14 kwietnia 1913 roku w Kiernozi. Ksiądz, wikariusz par. Kaski, Bolimów, Mileszki-Chojny. Proboszcz par. Brzozów, a od 1900 roku parafii w Kiernozi. Był synem Kantego i Konstancji z Szostakiewiczów.

Pochodził z rodziny ziemiańskiej. Ukończył IV Gimnazjum Męskie w Warszawie, a następnie w 1881 r. wstąpił do Seminarium Metropolitalnego Warszawskiego. Święcenia kapłańskie przyjął 4 czerwca 1888 roku w Warszawie. Nowowyświęcony ksiądz został wikariuszem w parafii pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Kaskach.

W ciągu 25-cio letniej pracy kapłańskiej zajmował ponadto stanowiska wikariuszów w parafiach: Klembów, Bolimów ( pw. Świętej Trójcy), Mileszki (pw. św. Doroty i św. Jana Chrzciciela). W 1894 został mianowany administratorem parafii Brzozów (pw. św. Andrzeja Apostoła), a w 1900 roku został mianowany proboszczem parafii Świętej Małgorzaty w Kiernozi. Wiarą, zaangażowaniem, gościnnością i humorem zjednywał sobie przychylność parafian.

30 października 1905 roku, podczas zorganizowanej w kościele przez parafian manifestacji patriotycznej, ks. Ludwik wygłosił kazanie, w którym zwracał uwagę na ucisk ze strony Rosji i zachęcał do przeciwstawiania się rządzącym. Z powodu tego wydarzenia został „skarcony” przez arcybiskupa Wincentego Chościak-Popiela, który w ten sposób uratował księdza Pinakiewicza przed większą karą ze strony generała gubernatora.

Ksiądz Ludwik Pinakiewicz zmarł 14 kwietnia 1913 roku na chorobę serca, w wieku 52 lat. Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Kiernozi.

Grób, stan obecny

Galeria dokumentów i zdjęć

Źródła:

https://www.szukajwarchiwach.gov.pl  

http://wielcy.pl

https://geneteka.genealodzy.pl

https://polona.pl 

Kurjer Warszawski 1913 nr 104

Łowiczanin 1913 nr 17

Słowo 1913 nr 105

Gazeta Świąteczna 1889 nr 465

Gazeta Świąteczna 1894 nr 6

Wiadomości Archidyecezyalne Warszawskie 1913 nr 6

Archiwum Państwowe w Płocku

Obserwuj nas