Ościk Julian (1811-1871)

Julian Ościk urodził się około 1811 roku. Franciszkanin, proboszcz parafii Kamion.

W 1847 roku został gwardianem zakonu franciszkanów w Warce. W latach 1850-52 był proboszczem parafii Szczawin, od 1852 roku w zakonie w Łagiewnikach. W 1857 został przełożonym klasztoru franciszkanów w Warszawie, od 1859 roku był prowincjałem zakonu. W 1864 miała miejsce kasata zakonu jako kara za wspieranie Powstania Styczniowego. Franciszkanie zostali wyrzuceni z Warszawy i zesłani na wymarcie do klasztoru w Kaliszu. Ojciec Julian Ościk został skierowany do pracy w Kamionie.

Autor i nakładca rozważań wielkopostnych: „Rozmyślanie Męki zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, która w czasie 40dniowego postu w kościołach X.X. Franciszkanów w Kaliszu, Warce, Dobrzyniu nad Wisłą, w Radziejowie, w Radomsku i w Nowym mieście Korczynie odprawia się” wydanych w 1860r.

Ksiądz Julian Ościk zmarł  28 stycznia 1871 roku w wieku 60 lat. Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Kamionie. 

Grób, stan obecny

Galeria dokumentów i zdjęć

Źródła:

Gazeta Warszawska 1857 nr 163 (26 czerwca)

Gazeta Warszawska 1861 nr 141 (12 czerwca)

Gazeta Lwowska 1861 nr 160

Kronika Religijna Przeglądu Poznańskiego z 1857 r.

Biblioteka Warszawska tom II 1860 r.

Bibliografia polska: Stólecie 15 – 18 w układzie abecadłowym 1876

Rocznik religijny wyznań chrześcijańskich w Królestwie Polskiem na rok 1847

http://szczawin.4me.pl/szczawin/historia/franciszkanie.htm

Obserwuj nas