Małkowski Ludwik Augustyn (1820-1887)

Ludwik Augustyn Małkowski h. Bombek urodził się 23 sierpnia 1820 roku w Dębicach, par. Kruszyn; zmarł 23 września 1887 roku w Trębkach. Właściciel dóbr Giżyce i Trębki, członek honorowy Towarzystwa Osad Rolnych, Sędzia Pokoju Okręgu Gostynińskiego w Gąbinie. Kawaler orderu św. Stanisława. Był synem Józefa Benedykta i Józefy z Rudnickich.

Żonaty; około 1845 roku wziął ślub z Antoniną Wojciechowską (1819-1888), córką Ksawerego i Karoliny Radtke. Małżonkowie mieli troje dzieci: Władysław (1846), Konstanty Rudolf (1849) i Matylda (1850).

W 1842 r. ukończył kurs nauk w Instytucie Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa w Marymoncie; pisywał do prasy artykuły o tematyce rolnej. W 1848 roku potwierdził swoje dziedziczne szlachectwo herbu Bombek. Kawaler Orderu św. Stanisława.

Od 1856 roku był dzierżawcą dóbr Giżyce, W 1863 członkiem Rady Opiekuńczej Zakładów Dobroczynności pow. łowickiego. Członek Rady Powiatowej Powiatu Łowickiego. W 1857 – Członek Towarzystwa Rolniczego; 1865 – sędzia pokoju okręgu gostynińskiego w Gąbinie; 1875 – członek honorowy Towarzystwa Osad Rolnych.

Około 1857 roku nabył majątek Giżyce. Doprowadził do rozwoju majątku. Na Wystawie Rolniczej w Łowiczu w 1858 roku zaprentował siewnik własnej budowy, a w 1859 r. dwa pługi i karę dwukołową (wózek). Oprócz sprzętu zaprezentował także własne uprawy lniankę olejną i sporek pastewny. Na tej samej wystawie był nagradzany za wyniki upraw oraz zapraszany do udziału w różnych komisjach sędziowskich.

„Wielkogroch Małkowskiego z Giżyc, wagi funt. 259, zdumiewał nadzwyczajną, 4 łokcie przeszło wysoką łęciną. Przymiot ziarna zjednał właścicielowi list pochwalny Towarzystwa Rolniczego”

Około 1862 roku zakupił dobra Trembki (Trębki). W 1863 roku wyemitował obligacje o nominałach 20gr, 1, i 2 złotych, które służyły właścicielowi dóbr Trębki do rozliczeń wewnątrz majątku z zatrudnionymi robotnikami. Obligacje te pozwalały na płacenie w majątkach Trębki i Giżyce. W Giżycach gospodarował do około 1865 roku.

W Trębkach w 1874 potwierdzone zostało złoże torfu na obszarze prawie 150 mórg, który wydobywany był do celów produkcyjnych w okolicznych gorzelniach. Około 1885 roku dobra Trębki przejął jego syn, Konstanty Rudolf.

Ludwik Małkowski zmarł 23 września 1887 roku w wieku 67 lat. Pochowany został na przykościelnym cmentarzu w Trębkach.

Wnukiem Ludwika był Andrzej Juliusz Małkowski (ur. 31 października 1888 w Trębkach, zm. 16 stycznia 1919 w Zatoce Mesyńskiej) – twórca polskiego skautingu, instruktor i teoretyk harcerstwa, działacz polskich organizacji młodzieżowych i niepodległościowych.

 

Grób, stan obecny

Galeria dokumentów i zdjęć

Źródła:

Gazeta Handlowa: pismo poświęcone handlowi, przemysłowi fabrycznemu i rolniczemu 1874 nr 65

Gazeta Warszawska 1848 nr 26

Ziemianin: tygodnik rolniczo-technologiczny 1841 nr 30

Czas: dziennik polityczny, literacki i handlowy 1841 nr 3

Warszawska Gazeta Policyjna 1849 nr 42

Rocznik Urzędowy Królestwa Polskiego na Rok 1863

Rocznik Sądowy na Rok 1866

Gazeta Warszawska 1859 nr 253

Kronika Krajowa i Zagraniczna 1860 nr 248

Przewodnik Warszawski Informacyjno-Adressowy 1869

Kurjer Warszawski 1887 nr 265

https://polona.pl

https://wielcy.pl 

https://geneteka.genealodzy.pl

https://familyserch.org

Archiwum Diecezjalne w Płocku

Obserwuj nas