Łuszczewski Michał Kazimierz (1804-1860)

Michał Kazimierz Jan Łuszczewski z Łuszczewa h. Pierzchała urodził się 22.09.1804 roku. Oficer Powstania Listopadowego, ziemianin. Był synem Jana Pawła hr. Łuszczewskiego i Aleksandry z Cieciszowskich. Ojciec był starostą sochaczewskim, ministrem spraw wewnętrznych w czasach Księstwa Warszawskiego.

Był bratem Adama i Wacława, dyrektora wydziału przemysłu w Komisji Rządowej Spraw Wewn. i Duchownych.

Ukończył warszawski konwikt pijarów. Od 7.10.19 był studentem Wydziału Prawa i Administracji Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego. W 1823 roku otrzymał stopień magistra prawa i administracji. W latach 1829-1834 pracował w Banku Polskim początkowo jako urzędnik, następnie jako zastępca kierownika Wydziału Korespondencji Zagranicznej.

W czasie powstania listopadowego zgłosił się ochotniczo 10.02.1831 r. do Artylerii Gwardii Narodowej i odznaczył się już po tygodniu w bitwie pod Seroczynem. Był też współredaktorem wraz z St. Psarskim i Feliksem Miaskowskim dziennika politycznego, handlowego i literackiego „Merkury”, który wydawał od grudnia 1830 do września 1831 roku.

W 1828 roku z podziału dóbr po śmierci ojca, Michał otrzymał Skotniki i Mikołajew. Właściciel wsi dziedzicznej Jeżowa Wola (Jeżówka) w pow. sochaczewskim. W 1829-1855 był wybierany radcą w Dyrekcji Szczegółowej, potem Głównej Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego. Jeden z najgodniejszych obywateli i najczynniejszych członków Towarzystwa Rolniczego.  Był znanym szachistą.

Jego małżeństwo ze służącą wywołało niezadowolenie środowiska ziemiańskiego.

Zmarł na apopleksję 2 stycznia 1860 roku w dobrach swoich w Jeżówce w wieku 55 lat. Pochowany został na cmentarzu w Mikołajewie.

Grób, stan obecny

Galeria dokumentów i zdjęć

Źródła:

Polski Słownik Biograficzny, Tom XVIII

Rocznik Gospodarstwa Krajowego 1860r.

Rafał Gerber, Studenci Uniwersytetu Warszawskiego 1808-1831. Słownik biograficzny

Robert Bielecki, Słownik biograficzny oficerów powstania listopadowego

www.wielcy.pl

www.geneteka.genealodzy.pl

www.metryki.genealodzy.pl

www.ebuw.uw.edu.pl

Obserwuj nas