Lubiński Zygmunt Piotr (1846-1901)

Zygmunt Piotr Lubiński urodził się 13 sierpnia 1846 roku w Suwałkach. Cukrownik, dyrektor cukrowni Młodzieszyn Fabryczny. Był synem Kazimierza Faustyna i Weroniki z domu Iwanowskiej. Ojciec był radnym, sekretarzem Magistratu w Suwałkach.

Żonaty; ok. 1870 roku wziął ślub z Felicją Aleksandrą Cholewińską, córką Józefa Cholewińskiego i Aleksandry z domu Świetlickiej. Dzieci: Władysław (1873-1912); Zygmunt; Felicja Michalina (1885); Jadwiga Felicja.

Urodził się w wielodzietnej rodzinie szlacheckiej, ojciec pełnił funkcję radnego, sekretarza magistratu w Suwałkach. W latach 1864-68 studiował chemię w Szkole Głównej w Warszawie, którą ukończył tytułem magistra. Początkowo pracował jako chemik w jednej z warszawskich fabryk, następnie przez rok w cukrowni w Krasińcu i przez 3 lata w gorzelnictwie. Związał się na stałe z cukrownictwem, pracując w latach 1874-77 jako chemik cukrowni Zakrzówek. Od 1877 roku pracował w cukrowni w Młodzieszynie, której był dyrektorem od 1879 aż do śmierci.

Lubiński utrzymywał fabrykę w Młodzieszynie na wysokim poziomie technicznym, równocześnie założył dla robotników przyfabryczną szkołę, straż ogniową, kasę oszczędności, sklep spożywczy i orkiestrę.

Od 1893 roku administrował również cukrownią w Brześciu Kujawskim. W latach 1898-99 należał do zarządu Centralnego Laboratorium Cukrowniczego w Warszawie. Od 1900 roku pracował także w Towarzystwie Przemysłowo-Rolniczym „Leśmierz”, brał udział w pracach Sekcji Cukrowniczej i Sekcji Konkursów Hodowli Nasion. W latach 1884-85 wchodził w skład komitetu redakcyjnego „Przeglądu Technicznego”, współinicjował „Gazetę Cukrowniczą”, wydawnictwo zbiorowe „Cukrownictwo”, do którego współopracował rozdział ”Uprawa buraka cukrowego”.

Dla „Encyklopedii Rolniczej” opracował artykuły „Cukier i cukrownictwo”, a także „Krótki rys fabryki cukru”, który w formie poszerzonej ukazał się osobno drukiem w 1893 roku. Był członkiem pierwszego Zarządu Centralnego Laboratorium Cukrowniczego w Warszawie.

Będąc dyrektorem cukrowni w Młodzieszynie przekazał 150 rubli na budowę sochaczewskiego ambulatorium.

Zygmunt Lubiński zmarł po ciężkiej chorobie 27 czerwca 1901 roku w wieku 55 lat. Został pochowany na cmentarzu w Młodzieszynie – Juliopolu. 

Grób, stan obecny

Galeria dokumentów i zdjęć

Źródła:

Akt zgonu 1901 / Młodzieszyn

Kurjer Warszawski rok 1897; nr 186

Kurjer Warszawski rok 1863; nr 171

Kurjer Warszawski rok 1901; nr 176

Akt małżeństwa Władysława Lubińskiego 1899

Przyrembel Z., Polska bibliografia cukrownicza 1799 -1929

Gazeta Cukrownicza 1839 nr 25 IX/7X, 1895 nr z 21 I/ 2 II, 1897 nr z 12/24 I

www.wielcy.pl

www.geneteka.genealodzy.pl

www.metryki.genealodzy.pl

Obserwuj nas