Łubieński Piotr (1786-1867)

Piotr Łubieński urodził się 31 stycznia 1786 roku w Szczytnikach (pow.kaliski). Dziedzic wsi Guzów, polski generał, senator-kasztelan, poseł na sejm. Był synem Feliksa h. Pomian i Tekli z Bielińskich h. Junosza. Ojciec był m.in. działaczem politycznym i prawnikiem.  

W 1807 roku wziął ślub z Barbarą Szymanowską (1789-1856), córką Michała i Anieli ze Świdzińskich. (Michał Szymanowski był starostą wyszogrodzkim). Małżonkowie mieli siedmioro dzieci: Aniela (1809); Feliks Michał (1810); Marianna Dorota Małgorzata (1812); Eustachy (1813); Stanisław (1814); Paweł Makary Bonifacy (1817); Klementyna Maria Łucja (1819).

Po ślubie osiadł w majątku Gole, który był dobrem rodowym żony, gdzie sprawdził się jako założyciel cukrowni. Właściciel przyległych folwarków Dorocin, Karolina i Basin. Około 1820 wybudował pałac w Cegłowie.

Pułkownik gwardii narodowej m. Warszawy. Poseł na sejm 1811 roku z powiatu warszawskiego. W latach 1807-12 i w czasie powstania listopadowego był senatorem-kasztelanem Królestwa Polskiego i generałem brygady oraz dowódcą Straży Bezpieczeństwa Narodowego w Warszawie. Jako senator podpisał akt detronizacji cara Mikołaja I Romanowa.

Od 1825 był prezesem Dyrekcji Szczegółowej Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego województwa mazowieckiego. Był członkiem Towarzystwa Rolniczego w Królestwie Polskim, w latach 1861-67 członkiem Rady Stanu Królestwa Polskiego a od 1865 prezesem Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności. Należał także do loży wolnomularskiej Rycerze Gwiazdy w stopniu Kawalera Wybranego.

Odznaczenia: 1812 – odznaczony Orderem św. Stanisława;

1813 – otrzymał francuski krzyż kawalerski i Ordery Legii Honorowej.

Odznaczony został również polskim krzyżem kawalerskim Virtuti Militari.

Piotr Łubieński zmarł 17 października 1867 roku w Warszawie. Pochowany został w kaplicy grobowej na cmentarzu w Wiskitkach.

Grób, stan obecny

Galeria dokumentów i zdjęć

Źródła:

Elżbieta Sęczys, Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836–1861, Warszawa 2007

Anna Kulecka, Urzędnicy Królestwa Polskiego (1815–1915). Materiały do biogramów, Warszawa 2019 (pdf)

Benon Dymek, Fenomen rozwoju przemysłowego Żyrardowa, Rocznik Żyrardowski, t. IX, Żyrardów 2011

Polski Słownik Biograficzny, t. I-XXXIX, Warszawa–Wrocław–Kraków–Gdańsk (1932–1999) 

Kurier Warszawski, (gazeta codzienna) numery z lat 1821–1939

Tygodnik Ilustrowany, numery z lat 1823–1900 

https://zapomniani.pl

www.palacwguzowie.pl

https://wielcy.pl

https://szukajwarchiwach.pl

https://metryki.genealodzy.pl

https://www.szukajwarchiwach.gov.pl

https://crispa.uw.edu.pl

https://geneteka.genealodzy.pl

http://mbc.cyfrowemazowsze.pl

https://pl.wikipedia.org

http://zyrardow-miastojednejfabryki.pl 

www.mazowsze.hist.pl 

https://bcul.lib.uni.lodz.pl

https://polona.pl

https://www.familysearch.org/pl

Archiwum Państwowe w Grodzisku Mazowieckim

Archiwum Państwowe w Warszawie

Obserwuj nas