Łepkowski Ludwik (1829-1905)

Podziękowania dla pani Barbary Łepkowskiej

Ludwik Łepkowski urodził się 24 sierpnia 1829 roku w Krakowie. Artysta malarz, rysownik, konserwator dzieł sztuki. Był synem Franciszka, komendanta Milicji Obywatelskiej Wolnego Miasta Krakowa, właściciela kolektury loterii państwowej, oraz Agnieszki z Podgórskich. Jego starszym bratem był Józef Łepkowski, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, konserwator zabytków, publicysta.

W 1843 r. uczęszczał do Gimnazjum św. Anny w Krakowie, a w latach 1844/45 – 1850/51 do Szkoły Sztuk Pięknych w Krakowie. 

Głównie zajmował się pracami inwentaryzatorskimi i konserwatorskimi, na zlecenie osób prywatnych i wydawnictw, wykonywał rysunki i akwarele o charakterze dokumentacyjnym. Jego wkład w dzieło inwentaryzacji i dokumentacji często nieistniejących już lub zaginionych dzieł sztuki i architektury, a także pamiątek narodowych jest ogromny.

Działalność Łepkowskiego związana była z prowadzonymi w 2. połowie XIX wieku pracami inwentaryzatorskimi i konserwatorskimi. Na zlecenie osób prywatnych i wydawnictw wykonywał wiele rozmaitych rysunków i akwareli o charakterze dokumentacyjnym, rzadziej zajmował się malarstwem olejnym.

W latach 1852-1853 wraz z bratem Józefem odbywał podróże po Galicji, których celem była inwentaryzacja zabytków. W latach 50. był jednym z artystów wykonujących ilustracje do Wzorów sztuki średniowiecznej Aleksandra Przezdzieckiego i Edwarda Rastawieckiego. Przygotował ponad 150 akwarel, z których opublikowanych zostało około 30.

W 1869 r., przed konserwacją kaplicy Świętokrzyskiej w katedrze wawelskiej prowadzoną w latach 1870-1872 przez Pawła Popiela, Łepkowski wykonał przerysy malowideł, znajdujących się wówczas w bardzo złym stanie. Wykonane przez niego na kalkach rysunki kolorowane akwarelą zachowały się w zbiorach Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W trakcie prac prowadzonych w latach 1873-1878 w grobach królewskich w katedrze wawelskiej, którymi kierował jego brat Józef, wykonywał dokumentację rysunkową (zachowaną m.in. w tzw. „Tekach Łepkowskiego” (Józefa – FOZM) w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego).

W latach 1876-1877 wykonał serię rysunków przedstawiających portale i detale architektoniczne krakowskich budynków (obecnie w zbiorach Muzeum Historycznego Miasta Krakowa).

Rysunki Łepkowskiego przedstawiające skarbiec katedry na Wawelu i jego zabytki wydane zostały w 1882 roku w formie litografii w albumie Ignacego Polkowskiego Skarbiec katedralny na Wawelu.

Mieszkał w Krakowie, a pod koniec życia przeprowadził się do bratanicy Teresy w Młodzieszynie, która była żoną Michała Lubińskiego, ówczesnego dyrektora cukrowni.

Ludwik Łepkowski zmarł 8 sierpnia 1905 roku w Młodzieszynie, w wieku 76 lat. Pochowany został na cmentarzu w Młodzieszynie.

Dokładnej lokalizacji grobu nie odnaleziono. 

Grób, stan obecny

Galeria dokumentów i zdjęć

Źródła:

B. Łepkowska: Ludwik Łepkowski (1829-1905) i jego działalność na polu sztuki. Cz. 1: Zarys bio-bibliograficzny. Kraków: 2006

www.geneteka.genealodzy.pl

Polski Słownik Biograficzny, Tom 18

www.wikipedia.pl  

Obserwuj nas