Kreczunowicz Grzegorz (1775-1850)

Grzegorz Wincenty Kreczunowicz urodził się 14 maja 1775 roku w Stanisławowie w Galicji. Prawnik, Sędzia Sądu Apelacyjnego Królestwa Polskiego. Był synem Kajetana Deodata i Manuszagi (Katarzyny/Anny) z Jakubowiczów.

Dwukrotnie żonaty; około 1805 roku wziął ślub z Elżbietą z Chmurzyńskich. Małżonkowie mieli syna Marcina (1808-38) oraz córkę Magdalenę (1815).

12 lipca 1817 roku w Chodeczu (pow. kowalski) wziął ślub z Józefą Antoniną Pogonowską (ur.1797), córką Józefa i Marianny z Kłobukowskich (Józef Pogonowski był sędzią grodzkim brzeskim). Małżonkowie mieli sześcioro dzieci: Julianna (1818); Józef Wiktor (1820); Lucyna Romana (1823); Józefa (1824); Ignacy Teofil Antoni (1826); Petronella (1827).

W 1818 był radcą Izby Administracyjnej Dóbr Skarbowych, w 1820 prokuratorem królewskim przy Sądzie Sprawiedliwości Kryminalnej Województwa Mazowieckiego i Kaliskiego, z czasem został sędzią Sądu Najwyższej Instancji. W latach 1822-26 był sędzią Trybunału Cywilnego Województwa Mazowieckiego; 1835–48 sędzią w Sądzie Apelacyjnym w Komisji Rządowej Sprawiedliwości; 1850 sędzią Sądu Apelacyjnego Królestwa Polskiego.

W 1840 otrzymał prawo nowego szlachectwa w Królestwie Polskim z racji sprawowanego urzędu. W 1850 otrzymał order za 15 lat nieskazitelnej służby.

Grzegorz Kreczunowicz zmarł 19 czerwca 1850 roku w Błoniu, gdzie został pochowany na cmentarzu parafialnym.

(Różne źródła podają również nazwisko Kreczumowicz i Krzeczunowicz).

Grób, stan obecny

Galeria dokumentów i zdjęć

Źródła:

Marek Górny (red.) Przeszłość Demograficzna Polski, nr 36, 2014

Na podstawie tekstów Andrzeja A. Zięby w albumie „Ormiańska Warszawa” – 2012

Kornel Krzeczunowicz „Historia Jednego Rodu i Dwu Emigracji”

Elżbieta Sęczys, Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836-1861, Warszawa 2007

A.Kulecka, Urzędnicy Królestwa Polskiego (1815-1915)

Stanisław Łoza, Rodziny polskie pochodzenia cudzoziemskiego osiadłe w Warszawie i okolicach, t. 1-3, Warszawa 1932-1935

Karol Estreicher, Bibliografia Polska: XIX. stólecia. (G-L), Tom 2

Olgierd Budrewicz, Sagi Warszawskie, Warszawa, 1972

http://www.ormianie.pl/files/KSIEGA_CHRZTOW_STANISLAWOW_1703-1783_2014-12-14.pdf

Kurjer Warszawski 1828 nr 236 (2 września 1828)

Kurjer Warszawski 1850 nr 167 (30 czerwca)

Gazeta Warszawska 1834 nr 245 (12 września)

https://wielcy.pl

https://szukajwarchiwach.pl

https://geneteka.genealodzy.pl

https://metryki.genealodzy.pl

https://crispa.uw.edu.pl

http://www.ormianie.pl

Archiwum Państwowe w Grodzisku Mazowieckim

Archiwum Państwowe w Warszawie

Obserwuj nas