Grzybowski Seweryn (1865-1925)

Seweryn Grzybowski urodził się około 1865 roku. Lekarz miejski w Gąbinie. Był synem Aleksandra (ur.1825) i Kamilli (ur.1844) z domu Knyspel, bratem Leonarda Grzybowskiego – chemika przemysłu cukrowniczego.

Do 1902 roku był lekarzem w Łaszczowie w guberni lubelskiej. Około 1903 roku zamieszkał w Gąbinie, gdzie otrzymał stanowisko lekarza miejskiego.

Znany z działalności dobroczynnej, przekazywał pieniądze na wiele zbiórek, m.in: w 1897 r. na budowę pomnika Mickiewicza, w 1901 r. na ofiary nędzy wyjątkowej, w 1906 r. dla ofiar pogromu w Siedlcach, w 1919 r. na Lwów.

Prowadził badania dotyczące negatywnego wpływu pracy w przemyśle tkackim na organizm człowieka. Zauważył wśród tkaczy problemy płucne oraz niedokrwistość.

Seweryn Grzybowski zmarł 11 maja 1925 roku. Pochowany został na cmentarzu w Gąbinie.

Grób, stan obecny

Galeria dokumentów i zdjęć

Źródła:

Echo Gąbina 1994 nr 10

Dziennik Komisarjatu Rządu na M. St. Warszawę 1922 nr 255 (11 listopada 1922)

Echo Warszawskie: bezpartyjny dziennik ilustrowany 1925 nr 131 (13 maja 1925) + dod.

Kurjer Codzienny 1897 nr 170 (22 czerwca 1897)

Zorza: pismo niedzielne poświęcone dla ludu miejskiego i wiejskiego, w części ilustrowane 1901 nr 27 (4 lipca 1901) + dod.

www.polona.pl

www.wielcy.pl

www.geneteka.genealodzy.pl

Archiwum Diecezjalne w Płocku

Obserwuj nas