Gruszczyński Feliks (1808-1875)

Feliks Gruszczyński urodził się w 1808 roku, zmarł 18.02.1875 roku. Były oficer byłych Wojsk Polskich.

Za udział w powstaniu jego majątek został skonfiskowany, a on musiał wyjechał z Królestwa na emigrację. Po powrocie do ojczyzny ok. 1870 roku zamieszkał w Słupcy.

Feliks Gruszczyński zmarł 18 lutego 1875 roku. Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Słubicach.

Grób, stan obecny

Galeria dokumentów i zdjęć

Źródła:

Konfiskaty na ziemiach polskich pod zaborem rosyjskim po powstaniach roku 1831 i 1863

Gazeta Polska (dawniej Codzienna) 1872 nr 169

https://polona.pl 

https://wielcy.pl

https://geneteka.genealodzy.pl

https://familyserch.org

Archiwum Diecezjalne w Płocku

Obserwuj nas