Grudziński Antoni Grzegorz (1838-1928)

Antoni Grzegorz Grudziński urodził się 25 kwietnia 1838 roku w Radomiu. Ksiądz, długoletni proboszcz parafii św. Bartłomieja w Rybnie.

Ukończył Gimnazjum w Radomiu, następnie wstąpił do nowicjatu ojców karmelitów trzewiczkowych w Oborach, gdzie w 1864 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Oddelegowany został do klasztoru stołecznego na Lesznie, do czasu kasaty zakonu. Po uzyskaniu od Ojca św. sekularyzacji pozostał przy kościele Narodzenia Najświętszej Maryi Panny na Lesznie jako wikariusz.

W 1883 roku został mianowany proboszczem parafii Rybno. W trakcie posługi w Rybnie przeprowadził w 1908 roku remont kościoła oraz dzięki wsparciu wiernych wybudowany został ołtarz główny. Wielce szanowany kapłan, znający wiernych, chętny nieść pomoc. Pozostał na tym stanowisku aż do śmierci. W parafii w Rybnie pracował 45 lat, nestor kapłanów archidiecezji warszawskiej.

Ksiądz Grzegorz Grudziński zmarł 1 kwietnia 1928 roku w Rybnie, w wieku 91 lat. Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Rybnie.

Grób, stan obecny

Galeria dokumentów i zdjęć

Źródła:

Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie 1928 nr 4

Kurjer Warszawski R.71 nr 91 (3 kwietnia 1891) – dod. poranny

Kurjer Warszawski R.108 nr 93 (2 kwietnia 1928) – wyd. wieczorne

Kurjer Warszawski R.108 nr 105 (16 kwietnia 1928) – wyd. wieczorne

Przegląd Katolicki : tygodnik poświęcony sprawom religijnym, społecznym i kulturalnym R.6 nr 40 (16 października 1927)

Ziemianie polscy XX wieku 

Bojownicy kapłani za sprawę kościoła i ojczyzny w latach 1861-1915, Tom III, cz.1

http://pbc.biaman.pl/Content/39656/J%20108047.pdf

Obserwuj nas