Gromulski Melchior Hygin (1802-1871)

Melchior Hygin Gromulski urodził się 11 stycznia 1801 roku w Kuflewie. Ksiądz, proboszcz par. Szymanów i Mikołajew. Był synem Piotra i Zofii z domu Zawiszka. Rodzice prowadzili zakład krawiecki.

Pochodził z wielodzietnej rodziny. Miał dziesięcioro rodzeństwa. Ukończył szkołę w Węgrowie.

W 1822 roku był studentem Wydziału Teologicznego UW. Święcenia kapłańskie przyjął w 1823r. Proboszczem parafii Szymanów został w 1825 roku. Proboszcz par. Szymanów w latach 1825-1871. Był pierwszym administratorem Parafii Mikołajew, która została erygowana w 1815 roku i objęła m.in. wsie: Mikołajew, Kawęczyn, Skotniki i Strugi. Świątynię poświęcono w 1824 roku. Proboszczem w Mikołajewie był w latach 1829-69.

Ks. Melchior Gromulski, dziekan i proboszcz parafii Szymanów, został ukarany kontrybucją w wysokości 150 rubli, gdy rosyjskie władze dowiedziały się, że przetrzymywał u siebie powstańców. Rząd carski dokonał w 1865 roku uwłaszczenia dóbr proboszczowskich. Grunta oraz cała osada proboszczowska przeszły na własność i pod zarząd państwa. Od tego roku wszelkie obowiązki względem Kościoła i duchowieństwa prawnie ustały. Księdzu proboszczowi została wyznaczona i wypłacana pensja rządowa. Przy proboszczu pozostawiono tylko 6 mórg ziemi.

Ważną inicjatywą, którą podjął było rozpoczęcie pisania w 1868 roku Kroniki parafii Szymanów.

Ksiądz Melchior Gromulski zmarł 21 kwietnia 1871 roku. Pochowany został na cmentarzu w Szymanowie.

Grób, stan obecny

Galeria dokumentów i zdjęć

Źródła:

www.geneteka.genealodzy.pl

Kurier Warszawski 1897 nr 186

Obserwuj nas