Grombecki Józef (1829-1890)

Józef Grombecki urodził się w 1829 roku, zmarł 1.1.1890 r. w Brochowie. Lokaj majątku Kiernozia, kamerdyner w Brochowie.

Józef Grombecki zmarł 1 stycznia 1890 roku. Pochowany został na cmentarzu w Brochowie.

Grób, stan obecny

Galeria dokumentów i zdjęć