Grabski Adam Majol (1855-1906)

Adam Majol Wincenty Florian Grabski h. Pomian urodził się 23 grudnia 1855 roku w Luszynie. Ziemianin, właściciel dóbr Luszyn. Był synem Majola i Ludwiki z Byszewskich. Ojciec był właścicielem dóbr Luszyn.

Żonaty; 29 stycznia 1887 roku w Brześciu Kujawskim wziął ślub z Zofią Józefą Krzymuską h. Radwan (1866-1937); córką Marcina i Marii z domu Koźmian. Ojciec był Prezesem Dyrekcji Szczegółowej Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego. Małżonkowie mieli córkę Marię Ludwikę (6.11.1887-24.03.1900).

Był właścicielem dóbr Luszyn, Podczachy, Stępów i Wola Stępowska. Był członkiem Towarzystwa Rolniczego w Królestwie Polskim. W 1896 roku przekazał 3000 rubli na budowę kościoła w Pacynie. W Luszynie zgromadził cenny księgozbiór oraz kolekcję monet i medali. Wyjeżdżając do Wiednia w celu podratowania zdrowia zabrał część monet i ulokował w jednym z banków. Przeczuwając nadchodzącą śmierć stosownymi zapisami umożliwił odebranie lokaty przez małżonkę.

Prowadził wzorowe gospodarstwo, był posiadaczem owczarni w odmianie negretti, która liczyła około 3000 sztuk owiec. Wełna z luszyńskiej owczarni prezentowana była na wystawie w Paryżu w 1889 roku. W Luszynie w 1886 roku uruchomił gorzelnię, która zatrudniała 6 robotników, a wartość produkcji wynosiła 79400 rubli.

W Luszynie funkcjonowała straż ogniowa, a udział w gaszeniu pożaru w 1899 roku w Zarembowie będącym własnością Antoniego Radwana wspomniany został na łamach Kuriera Warszawskiego. W okresie rewolucji 1905-6 roku doszło w majątku luszyńskim do tzw. czarnego strajku. 

Adam Majol Grabski zmarł po krótkiej, lecz ciężkiej chorobie 19 października 1906 roku we Wiedniu. Ciało zostało przetransportowane koleją do Pniewa (Żychlina) 25.10.1906 roku. Pochowany został na cmentarzu w Luszynie. Nagrobek niestety nie zachował się do czasów współczesnych.

Gorzelnia w Luszynie funkcjonowała do 2006 roku 

Grób, stan obecny

Galeria dokumentów i zdjęć

Źródła:

A. Matuszewski, K. Kozłowska; Pacyna ocalić od zapomnienia; Pacyna 2019

https://www.szukajwarchiwach.gov.pl  

http://wielcy.pl

https://geneteka.genealodzy.pl

https://polona.pl

Gazeta Handlowa: pismo poświęcone handlowi, przemysłowi fabrycznemu i rolniczemu 1889 nr 90

Biesiada Literacka: pismo literacko-polityczne illustrowane 1896 nr 50

Kurjer Warszawski 1899 nr 190

Gazeta Polska (dawniej Codzienna) 1906 nr 291

Archiwum Państwowe w Płocku

Obserwuj nas