Grabski Adam Majol (1855-1906)

Adam Majol Wincenty Florian Grabski h. Pomian; urodził się 23 grudnia 1855 roku w Luszynie; zmarł 19.10.1906 r. w Wiedniu. Ziemianin, właściciel dóbr Luszyn. Był synem Majola i Ludwiki z Byszewskich. Ojciec był właścicielem dóbr Luszyn.

Żonaty; 29 stycznia 1887 roku w Brześciu Kujawskim wziął ślub z Zofią Józefą Krzymuską h. Radwan (1866-1937); córką Marcina i Marii z d. Koźmian. Ojciec był Prezesem Dyrekcji Szczegółowej Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego. Małżonkowie mieli córkę Marię Ludwikę (6.11.1887-24.03.1900).

Był właścicielem dóbr Luszyn, Podczachy, Stępów i Wola Stępowska. Był członkiem Towarzystwa Rolniczego w Królestwie Polskim. W 1896 roku przekazał 3000 rubli na budowę kościoła w Pacynie. W Luszynie zgromadził cenny księgozbiór oraz kolekcję monet i medali. Wyjeżdżając do Wiednia w celu podratowania zdrowia zabrał część monet i ulokował w jednym z banków. Przeczuwając nadchodzącą śmierć stosownymi zapisami umożliwił odebranie lokaty przez małżonkę.

Prowadził wzorowe gospodarstwo, był posiadaczem owczarni w odmianie negretti, która liczyła około 3000 sztuk owiec. Wełna z luszyńskiej owczarni prezentowała była na wystawie w Paryżu w 1889 roku. W Luszynie w 1886 roku uruchomił gorzelnię, która zatrudniała 6 robotników, a wartość produkcji wynosiła 79 400 rubli.

W Luszynie funkcjonowała straż ogniowa, a udział w gaszeniu pożaru w 1899 roku w Zarembowie będącym własnością Antoniego Radwana wspomniany został na łamach Kuriera Warszawskiego. W okresie rewolucji 1905-1906 roku doszło w majątku luszyńskim do tzw. czarnego strajku. 

Adam Majol Grabski zmarł po krótkiej, lecz ciężkiej chorobie 19 października 1906 roku w Wiedniu. Ciało zostało przetransportowane koleją do Pniewa (Zychlina) 25.10.1906 r. Pochowany został na cmentarzu w Luszynie. Nagrobek niestety nie zachował się do czasów współczesnych.

Gorzelnia w Luszynie funkcjonowała do 2006 roku 

Grób, stan obecny

Galeria dokumentów i zdjęć

Źródła:

A. Matuszewski, K. Kozłowska; Pacyna ocalić od zapomnienia; Pacyna 2019

https://www.szukajwarchiwach.gov.pl  

http://wielcy.pl

https://geneteka.genealodzy.pl

https://polona.pl

Gazeta Handlowa: pismo poświęcone handlowi, przemysłowi fabrycznemu i rolniczemu 1889 nr 90

Biesiada Literacka: pismo literacko-polityczne illustrowane 1896 nr 50

Kurjer Warszawski 1899 nr 190

Gazeta Polska (dawniej Codzienna) 1906 nr 291

Archiwum Państwowe w Płocku

Obserwuj nas