Pyrak Wincenty (1901-1920)

Wincenty Pyrak urodził się 29.12.1901 roku w Rybnie, zmarł 9.10.1920 roku. Żołnierz – uczestnik wojny polsko-bolszewickiej. Był synem Wawrzyńca i Elżbiety z Kopków. Ojciec prowadził gospodarstwo rolne, aktywnie uczestniczył w życiu politycznym gminy Rybno.

Wincenty Pyrak zmarł  9 października 1920 roku w trakcie bitwy niemeńskiej, 3 dni przed podpisaniem rozejmu pomiędzy delegacjami rządów RP i Rosji. Miał 19 lat, pochowany został na cmentarzu parafialnym w Rybnie.

Dzięki staraniom obecnego ks. proboszcza grób Wincentego Pyraka został odrestaurowany.

 

Grób, stan obecny

Galeria dokumentów i zdjęć