Godlewska Zofia (1866-1937)

Zofia Józefa Krzymuska h.Radwan I voto Grabska II voto Godlewska urodziła się 30 października 1866 roku w Zagrodnicy par. Izbica Kujawska, zmarła 14 stycznia 1937 roku. Właścicielka majątku Luszyn, Przewodnicząca Koła Gostynińskiego Ziemianek. Była córką Marcina i Marii Koźmian h. Nałęcz. Ojciec był prezesem dyrekcji szczegółowej Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Warszawie.

Dwukrotnie wychodziła za mąż: dnia 29 stycznia 1887 roku w Brześciu Kujawskim wzięła ślub z Adamem Majolem Grabskim h. Pomian (1855-1906) właścicielem majątku Luszyn, synem Majola Ignacego i Ludwiki z Byszewskich. Małżonkowie mieli córkę Marię Ludwikę (1887-1900). Po śmierci małżonka, 24 czerwca 1909 roku wyszła za mąż za Stanisława Aleksandra Godlewskiego h. Gozdawa (1867-1933), syna Antoniego Ludwika i Anieli Klementyny Le Brun de la Scie. Małżeństwo było bezdzietne.

Dzieciństwo spędziła w Falborzu na Kujawach, gdzie ojciec prowadził gospodarstwo rolne, był sędzią gminnym. Po ślubie z Adamem Grabskim zamieszkała w dobrach męża w Luszynie. Tam w 1887 roku przyszła na świat jedyna córka Maria Ludwika.

W majątku prowadzili hodowlę owiec rasy negretti przeznaczoną do produkcji wełny, funkcjonowała także gorzelnia, której wartość produkcji wynosiła ok. 80tys. rubli. W 1896 małżonkowie przekazali 3000 rubli na budowę kościoła w Pacynie. W 1909 roku, do tej świątyni Zofia Grabska zakupiła ambonę.

W 1900 roku w Warszawie zmarła córka, a w 1906 zmarł mąż Adam Majol Grabski. Zofia musiała zająć się prowadzeniem majątku.

W 1909 roku wyszła za mąż za warszawskiego adwokata Stanisława Godlewskiego. Małżonkowie zamieszkali w majątku żony, w Luszynie. Pałac w Luszynie w 1909 roku został przebudowany według projektu Jana Heuricha młodszego dla Zofii i Stanisława Godlewskich. W 1927 roku wnętrza pałacu przeszły kolejną modernizację. W 1933 roku umarł Stanisław Godlewski, wówczas już znany i szanowany senator II RP.

Właścicielka Luszyna była jedną z ważniejszych postaci Stowarzyszenia Zjednoczonych Ziemianek, była działaczką Gostynińskiego Koła Ziemianek.

Zmarła po długiej chorobie 14 stycznia 1937 roku i została pochowana na cmentarzu parafialnym w Luszynie.

Po jej śmierci majątek odziedziczyło rodzeństwo: Teodora, Maria i Czesław.

Grób, stan obecny

Galeria dokumentów i zdjęć

Źródła:

Kurjer Warszawski 1909 nr 278

Kurjer Warszawski 1937 nr 16

www.polona.pl

www.wielcy.pl

www.geneteka.genealodzy.pl

www.familyserch.org

www.bc.wbp.lodz.pl

Archiwum Diecezjalne w Płocku

Obserwuj nas