Piotr Galichet (1775-1846)

Piotr Galichet,  właściwie Pierre Galichet h. Galichet, urodził się 29 lipca 1775 roku w Passavant-en-Argonne we Francji, zmarł 26.10.1846 roku w Izdebnie. Baron I Cesarstwa, pułkownik Grande Armée, przedsiębiorca rolny. Oficer Legii Honorowej, Kawaler orderu św. Ludwika, ziemianin osiadły w Polsce. Był synem Nicolasa i Marguerite Galichet (rodzice byli kuzynami). 

6 lutego 1810 r. w Izdebnie wziął ślub z Dorotą Szymanowską (1787-1866), córką Michała Szymanowskiego i Anieli ze Świdzińskich. (Michał Szymanowski był starostą wyszogrodzkim). Nie mieli własnych dzieci tylko pasierbicę, Julię Serafinę Innocentę Urmowską (1825), córkę Klemensa Urmowskiego, sędziego Sądu Apelacyjnego Królestwa Polskiego.

W 1792 r. jako ochotnik w wieku siedemnastu lat wstąpił do wojska francuskiego. W 1803, jako kapitan został adiutantem generała Lochet. Brał udział w walkach m.in.: pod Austerlitz i Nasielskiem. W 1809, w wieku 33 lat został mianowany do stopnia pułkownika. Podczas kampanii w Rosji 1812 roku był szefem sztabu. Podczas odwrotu Wielkiej Armii, dostał się do niewoli w Wilnie. Ponad rok spędził w obozie w Astrachaniu. W 1814 wrócił do Francji, a po urlopie pojechał do Polski, gdzie osiadł w majątku żony. W 1817 otrzymał dymisję z wojska.

Galichet był członkiem-korespondentem francuskiego Towarzystwa Rolniczego i Handlowego. Jeszcze przed kampanią rosyjską wprowadzono do Wielkiej Armii sieczkarnię do słomy pomysłu Galichet’a, którą skonstruował na podstawie obserwacji polskiej maszyny. Przyczynił się do rozwoju przemysłu rolnego w Królestwie przystosowując wynalazki zagraniczne, np.: ulepszone piece do wypalania cegieł.

W Izdebnie założył gorzelnię, w której zastosował nowoczesny system Adams’a. Razem z Piotrem Łubieńskim pracował nad przetwórnią buraków na cukier, zbudowaną w Golach, w majątku Łubieńskich – jedną z pierwszych w Polsce oraz nad olejarnią parową. Był członkiem Komitetu Właścicieli Listów Zastawnych Królestwa Polskiego.

Tytuły i odznaczenia: 1806 – kawaler Legii Honorowej; 1810 – otrzymał od rządu Napoleona Bonaparte tytuł Baron-a de l’Empire; 1810 – patent barona Cesarstwa; 1812 – order Oficera Legii Honorowej; 1814 – kawaler Orderu św. Ludwika; 1814 – uzyskał indygenat polski (uznano jego francuskie szlachectwo jak polskie).

Napisał i wydał dwie broszury na tematy techniczne: „Rys gorzelni izdebińskiéy” (Essai sur la Distillerie d’Izdebno), 1819; „O sposobach przechowywania zboża i o potrzebie wprowadzenia rezerw ziaren” (Mémoire sur la conservation des céréales et sur la nécessité d’établir des réserves de grains), 1843.

Piotr Galichet zmarł 26 października 1846 roku w Izdebnie. Pochowany został na cmentarzu przykościelnym w Izdebnie. 

Dzięki jego przyjaźni z Philippem de Girardem, powstało miasto Żyrardów. Przyjaźń, nawiązana jeszcze w wojsku francuskim, spowodowała że Galichet namówił inżyniera-wynalazcę na przyjazd do Polski, kiedy ten ostatni spotkał się z trudnościami na terenie Francji i Anglii. Galichet był szwagrem braci Łubieńskich, którym przedstawił de Girarda gdy szukali projektów na rozwój tekstyliów, a zwłaszcza lnu, z myślą o eksporcie do Rosji. Z tego pomysłu, z udziałem kapitału Banku Polskiego, powstały fabryki tekstylne najperw w Marymoncie a następnie w 1833 r. w Rudzie Guzowskiej – na obszarze dzisiaj znanym jako Żyrardów.

W latach 70-tych zeszłego wieku, nagrobek jego został zniwelowany, ale napis był spisany w kronice parafii.

Grób, stan obecny

Galeria dokumentów i zdjęć

Źródła:

Elżbieta Sęczys, Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836-1861, Warszawa 2007
Stanisław Łoza, Rodziny polskie pochodzenia cudzoziemskiego osiadłe w Warszawie i okolicach, t. 1-3, Warszawa 1932-1935

Karol Estreicher, Bibliografia Polska: XIX. stólecia. (G-L), Tom 2

Kraushar Aleksander, Typy i oryginały warszawskie z odleglejszej i mniej odległej przeszłości. 1, Z czasów Królestwa Kongresowego 1816-1831, Warszawa 1913

Benon Dymek, Fenomen rozwoju przemysłowego Żyrardowa, Rocznik Żyrardowski, Tom IX, 2011

Wiadomości z Kask i Okolic, nr 12. 2005

Błoński Informator Samorządowy, marzec 2012

https://wielcy.pl

https://szukajwarchiwach.pl

https://www.szukajwarchiwach.gov.pl

https://geneteka.genealodzy.pl

https://metryki.genealodzy.pl

https://pl.wikipedia.org

https://crispa.uw.edu.pl

http://mbc.cyfrowemazowsze.pl

https://mazowieckie.dipp.info.pl

http://fleschmazowsza.com.pl

http://napoleon.nazwa.pl

www.mazowsze.hist.pl

Archiwum Państwowe w Grodzisku Mazowieckim

Archiwum Państwowe w Warszawie

Obserwuj nas