Fryze Edmund (1852-1912)

Edmund Fryze (Frize, Frische, Fruze) urodził się w 1852. Prezydent Zgierza w latach 1899-1906.

Żonaty; ok. 1875 roku wziął ślub z Eugenią Krochmalską. Małżonkowie mieli dwóch synów: Adrian (1879-1902), Franciszek (1882).

Mieszkali w Piotrkowie Trybunalskim, tam się urodzili synowie. W 1899 roku został wybrany na prezydenta Zgierza. Bardzo angażował się w sprawy miasta. Niestety problemy zdrowotne nie pozwalały mu na jeszcze większe poświęcenie zajmowanemu stanowisku. Również śmierć syna w młodym wieku odcisnęła się na pracy. Wydarzenia rewolucyjne 1905 roku, które objęły większe miasta przemysłowe okręgu łódzkiego doprowadziły do rezygnacji z zajmowanego stanowiska. Na własną prośbę w marcu 1906 roku został zwolniony z funkcji prezydenta Zgierza.

Edmund Fryze zmarł 19 listopada 1912 roku. Pochowany został na cmentarzu w Grodzisku Mazowieckim.

Grób, stan obecny

Galeria dokumentów i zdjęć

Źródła:

Elżbieta Sęczys, Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836–1861, Warszawa 2007

Polski Słownik Biograficzny, t. I-XXXIX, Warszawa–Wrocław–Kraków–Gdańsk (1932–1999)

Kurier Warszawski, (gazeta codzienna) numery z lat 1821–1939

https://zapomniani.pl

https://wielcy.pl

https://szukajwarchiwach.pl

https://metryki.genealodzy.pl

https://crispa.uw.edu.pl

https://geneteka.genealodzy.pl

http://mbc.cyfrowemazowsze.pl

https://pl.wikipedia.org 

https://polona.pl

https://www.familysearch.org/pl

https://1944.pl

Obserwuj nas