Filipowicz Ezechiel (1854-1933)

Ezechiel Hieronim Konstanty Filipowicz urodził się  w 1854 w Wieczfni Kościelnej, burmistrz Sochaczewa w okresie zaborów. Był synem Szczęsnego i Emilii z Wartnowskich. Ojciec był Rewizorem rogatkowym Komory Celnej w Mławie.

Żonaty; 29 października 1879 roku wziął ślub z Zofią Świerczyńską, córką Kajetana i Jadwigi z Wysokińskich. Małżonkowie mieli siedmioro dzieci: Zofia Karolina (4.11.1880); Tadeusz (28.10.1882); Kamilla (20.10.1883); Anna (zm. 07.12.1886); Paweł (1890); Janina (1892); Maria (1897).

W okresie rozbiorów pełnił funkcję burmistrza Sochaczewa w latach 1882-1906. Aktywnie uczestniczył w pracach przy powoływaniu Ochotniczej Straży Ogniowej w Sochaczewie, popierał budowę remizy w Sochaczewie. Był uczestnikiem posiedzenia na którym podjęta została decyzja o budowie budynku ambulatorium w Sochaczewie. Na jego wniosek miasto przekazało działkę na której planowano wybudować miejskie ambulatorium, najpierw przy obecnej ulicy Traugutta, a po negatywnym zaopiniowaniu, zaproponowało działkę przy obecnej ulicy Staszica. Od 1901 roku był członkiem Komitetu wykonawczego budowy sochaczewskiego ambulatorium.

Po zakończeniu sprawowania urzędu burmistrza w 1906 roku nadal mieszkał w Sochaczewie. Po wojnie był członkiem rady Miejskiej. Pełnił również funkcję Dyrektora Syndykatu Rolniczego.

Ezechiel Filipowicz zmarł 12 czerwca 1934 roku w wieku 79 lat. Został pochowany na cmentarzu parafii św. Wawrzyńca w Sochaczewie.

Grób, stan obecny

Galeria dokumentów i zdjęć

Źródła:

L. Gołębiowski, W jaki sposób powstał szpital w Sochaczewie, Łowicz 1928

Grzegorz Błaszczyk; Dorpatczycy. Polscy studenci na Uniwersytecie Dorpackim w latach 1802–1918 i ich dalsze losy. Słownik biograficzny. Tom I: A–H

Wieśniak, Pismo poświęcone sprawom okolicy Łowicza i sąsiednich powiatów, 1914

http://www.bkwiatkowski.pl/burmistrzow.html?showall=&start=6

www.geneteka.genealodzy.pl

Kurjer Warszawski 1901 nr 286

Kurjer Warszawski 1915 nr 302

Obserwuj nas