Dzieniakowski Piotr (1840-1912)

Piotr Dzieniakowski urodził się w w Wieluniu 25 grudnia 1840 roku, zmarł 16 lipca 1912 roku. Ksiądz, proboszcz parafii Radziwie. Był synem Pawła i Józefy z Chrzanowskich. Ojciec był z zawodu ślusarzem.

W 1862 roku po ukończeniu szkoły powiatowej w Wieluniu wstąpił do Seminarium Duchownego Księży Misjonarzy w Warszawie. Kasata zgromadzenia zmusiła go do przejścia do Seminarium św. Jana, które ukończył w 1868 roku. Po otrzymaniu święceń kapłańskich został skierowany na stanowisko wikariusza do Kolegiaty Łowickiej. Następnie był wikariuszem w Kampinosie, a w 1872 roku został wikariuszem przy kościele Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Warszawie, gdzie zajął się uporządkowaniem opuszczonej wówczas świątyni, tam dał się poznać jako gorliwy kapłan.

W 1887 roku, gdy zwolnił się wakat w Radziwiu, jako były kapłan diecezji płockiej został proboszczem parafii św. Benedykta w Radziwiu. Zastany kościół był w złym stanie, również zabudowania kościelne wymagały remontu. Ksiądz Dzieniakowski zdecydował o rozbiórce starego, drewnianego kościoła i budowie murowanego z cegły. Przystępując do budowy świątyni, miał już doświadczenie zdobyte podczas restauracji kościoła w Warszawie.

W roku 1888 rozebrany został drewniany kościół i rozpoczęto budowę nowego murowanego. Dzięki zaangażowaniu proboszcza, opierając się tylko na ofiarności parafian w 1893 roku wykonano fundamenty, po czym nastąpiła dwuletnia przerwa. 12 maja 1895 – ks. Ignacy Łukasiewicz, ówczesny dziekan gostyniński dokonał poświęcenia kamienia węgielnego pod kościół św. Benedykta w Radziwiu. W 1902 roku budowa została zakończona. Stojącą przed kościołem figurę Matki Boskiej Niepokalanego Poczęcia ufundowali pracownicy papierni „Soczewka”. W tym samym roku arcybiskup warszawski ks. Wincenty Chościak–Popiel dokonał konsekracji świątyni. W 1906 roku przy finansowym wsparciu właściciela papierni „Soczewka” Jana Epsteina oraz przy udziale robotników zakładu ksiądz Dzieniakowski wybudował kościół w Soczewce, która należała do parafii Radziwie.

Ksiądz Dzieniakowski został odznaczony godnością Honorowego Kanonika Kapituły Warszawskiej w dowód uznania jego zasług dla Kościoła.

Ksiądz Piotr Dzieniakowski zmarł 16 lipca 1912 roku, w wieku 72 lat. 25 lat pracował w Radziwiu. Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Radziwiu.

Grób, stan obecny

Galeria dokumentów i zdjęć

Źródła:

Tomasz Piekarski „Kościół św. Benedykta w Radziwiu” – TMR 2002

Kościół św. Benedykta – Tomasz Piekarski, TMR

Przegląd Katolicki: tygodnik poświęcony sprawom religijnym, społecznym i kulturalnym 1887 nr 45

Kurjer Warszawski 1897 nr 97

Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie 1912 nr 11

Notatki_Plockie-r2015-t60-n2_(243)-s30-37.pdf

https://www.szukajwarchiwach.gov.pl

https://gloria.tv

https://geneteka.genealodzy.pl

Archiwum Państwowe w Płocku

Obserwuj nas