Długokęcki Adam (1781-1839)

Adam Długokęcki ur.23 grudnia 1781 r. w Grzebsku, kapłan zgromadzenia Misji  ze zgromadzenia Misjonarzy Warszawskich.

Ks. Długokęcki także został przysłany z Warszawy na profesora do Tykocina zaraz po święceniach kapłańskich i wyro­bił się potem na dobrego profesora i wychowawcę kleru. W Ty­kocinie przebywał w latach 1809— 1816, wykładając przedmioty praktyczne. W r. 1816 został przeniesiony do Warszawy na sta­nowisko dyrektora seminarium internum. Odznaczał się i w na­stępnych latach jako gorliwy pracownik na misjach. W r. 1830 przygotował do druku nowe wydanie katechizmu Colbert’a w prze­kładzie łacińskim Pouget’a, oczyszczając go z naleciałości jansenistycznych (Nauki katolickie w sposób katechizmowy, Warszawa 1830, 4 tomy) 64

Zachował się porządek dnia seminarium tykocińskiego z 1809/10 r: teologia moralna, historia Kościoła, hermeneutyka, konferencja dla alumnów.

Ks.Adam Długokęcki –. Pochodził z diecezji płockiej. Do Zgromadzenia Misji wstąpił 8 września 1802 r. w Warszawie, a następnie uczył się w seminarium internum (nowicjat). Złożył śluby zakonne 10 września 1804 r. Został wyświęcony na kapłana w 1809 r. Do Tykocina przybył zaraz po święceniach. Do 1816 r. wykładał w miejscowym seminarium, po czym wrócił do Warszawy. 16 września 1828 r. został mianowany dyrektorem seminarium internum (nowicjatu). W roku 1829 był profesorem teologii pastoralnej. W 1839 r. mieszkał w domu warszawskim, był dyrektorem seminarium externum (dla alumnów przygotowujących się do pracy w diecezji) Świętego Krzyża, profesorem teologii pastoralnej, teologii ascetycznej, prawa kanonicznego, rubrum oraz dyrektorem misji. Miałopinię gorliwego i cierpliwego kapłana, oddanego Zgromadzeniu. Zmarł 23 lipca 1839 r. podczas wakacji we wsi Skuły.

(na płycie grobowca znajduje się napis: pobożny, gorliwy i dobrze zasłużony)

 

Grób, stan obecny

Galeria dokumentów i zdjęć

Źródła:

Kurier Warszawski 203/1839

https://wielcy.pl 

http://naszaprzeszlosc.pl

https://www.szukajwarchiwach.gov.pl  

https://geneteka.genealodzy.pl

https://polona.pl 

Archiwum Państwowe w Grodzisku Mazowieckim 

Obserwuj nas