Chełmoński Józef Adam (1814-1870)

Józef Adam Chełmoński urodził się 17 grudnia 1814 roku w Nieborowie. Ojciec malarza Józefa Chełmońskiego, wójt wsi Boczki i Seroki. Uczestnik Powstania Listopadowego 1831 r. Był synem Józefa z Chełmoni i Julianny Kurowskiej. Ojciec był osobistym sekretarzem księcia Michała Heronima Radiwiłła protektora powstania listopadowego w Nieborowie.

Żonaty; dnia 24 stycznia 1847 roku w Bełchowie wziął ślub z Izabelą Józefiną Łoskowską h. Lubicz, córką Wincentego i Florentyny z Orłowskich. Małżonkowie mieli pięcioro dzieci: Józef (1849 -1914)  znany malarz; Izabela (1853); Ludwik Feliks (1854); Maria Aleksandra (1860); Adam (1861-1924) lekarz.

Po ukończeniu szkoły pijarskie w Warszawie otrzymał posadę urzędnika w Komisji Przychodów i Skarbu. Właściciel folwarku Boczki pod Łowiczem, był także wójtem wsi. Podobnie jak ojciec był dzierżawcą majątku Boczki, później Seroki, był także wójtem gminy, co umożliwiło mu pomagać uczestnikom Powstania Styczniowego (m.in. wystawiał dokumenty tym, którzy musieli ukrywać się przed zaborcą). Rodzina nie była zamożna ,często cierpiała głód i niedostatek.

Ojciec malarza, właściciel folwarku Boczki i wójt gminny, był utalentowany muzycznie i malarsko: grał na skrzypcach oraz rysował szkice okolic Nieborowa i Teresina. Miał usposobienie wielkiego artysty. To on odegrał znaczną rolę w kształtowaniu twórczych zainteresowań syna Józefa. Zainteresowany i sprzyjający sztuce popierał wybór syna. 

Józef Adam Chełmoński zmarł 14 kwietnia 1870 roku we wsi Seroki w wieku 55 lat. Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Pawłowicach. 

Grób, stan obecny

Galeria dokumentów i zdjęć

Obserwuj nas