Chełmoński Józef Adam (1814-1870)

Józef Adam Chełmoński urodził się 17.12.1814 roku w Nieborowie, zmarł 14.04.1870 w Serokach. Ojciec malarza Józefa Chełmońskiego, wójt wsi Boczki i Seroki. Uczestnik Powstania Listopadowego 1831r. Był synem Józefa Chełmońskiego z Chełmoni i Julianny Kurowskiej. Ojciec był osobistym sekretarzem księcia Michała Heronima Radiwiłła protektora powstania listopadowego w Nieborowie.

Żonaty; dnia 24.01.1847 roku w Bełchowie wziął ślub z Izabelą Józefiną Łoskowską h. Lubicz, córką Wincentego i Florentyny z Orłowskich.

Mieli pięcioro dzieci:

Józef (1849 -1914)  znany malarz

Izabela – 1853

Ludwik Feliks – 1854

Maria Aleksandra – 1860

Adam (1861-1924) lekarz 

Po ukończeniu szkoły pijarskie w Warszawie otrzymał posadę urzędnika w Komisji Przychodów i Skarbu. Właściciel folwarku Boczki pod Łowiczem, był także wójtem wsi.

Podobnie jak ojciec był dzierżawcą majątku Boczki, później Seroki, był także wójtem gminy, co umożliwiło mu pomagać uczestnikom Powstania Styczniowego (m.in. wystawiał dokumenty tym, którzy musieli ukrywać się przed zaborcą). Rodzina nie była zamożna ,często cierpiała głód i nie dostatek.

Ojciec malarza, właściciel folwarku Boczki i wójt gminny, był utalentowany muzycznie i malarsko: grał na skrzypcach oraz rysował szkice okolic Nieborowa i Teresina. Miał usposobienie wielkiego artysty. To on odegrał znaczną rolę w kształtowaniu twórczych zainteresowań syna Józefa. Zainteresowany i sprzyjający sztuce popierał wybór syna. 

Józef Adam Chełmoński zmarł 14 kwietnia 1870 roku we wsi Seroki w wieku 55 lat. Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Pawłowicach. 

Grób, stan obecny

Galeria dokumentów i zdjęć

Obserwuj nas