Byszewski Michał Antoni (1860-1930)

Michał Antoni Byszewski urodził się w 1860 roku w Złakowie Kościelnym, zmarł 5.01.1930 roku. Właściciel majątku Kaczkowizna, były Radca Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego. Był synem Władysława (1835-76) i Joanny Wolsleger (Wolszleger).

Żonaty; 27 czerwca 1891 roku w kościele w Piątku wziął ślub z Zofią Nepomuceną Raczyńską (1866-1931), córką Teodora i Katarzyny z Sarnowskich. Małżonkowie mieli pięcioro dzieci: Jana Nepomucena Leszka (1893); Jana (1894); Janinę (1900); Stanisława Tomasza oraz Zofię (1906).

Kaczkowizna od 1857 roku należała do Pawła Fajge, a od 1873 r. do ojca Michała Byszewskiego – Władysława. Po śmierci ojca w 1876 roku, majątek odziedziczyła Joanna z Wolslegerów oraz dzieci. W 1884 roku Michał Byszewski odkupił Kaczkowiznę.

Był Radcą Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Warszawie. Należał do spółki wodnej Słudwia-Przysowa. W 1900 roku należał do założycieli spółki rolniczej ziemian z gub. warszawskiej „Warszawski syndykat rolniczy”. Miał dużą biblioteczkę, był m.in. prenumeratorem „Słownika geograficznego Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich”. W 1909 roku Michał Byszewski rozpoczął parcelację majątku Kaczkowizna.

Michał Byszewski zmarł 5 stycznia 1930 roku. Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Luszynie. 

Grób, stan obecny

Galeria dokumentów i zdjęć

Źródła:

https://www.szukajwarchiwach.gov.pl  

http://wielcy.pl

https://geneteka.genealodzy.pl

https://wyborcza.pl/AkcjeSpecjalne/7,155762,23178042,wolnosc-chyba-nigdy-nie-mowila-o-tym-wolnosc-byla-w-niej-akademia.html

Kurjer Warszawski 1909 nr 146

Kurier Warszawski 1930 nr 6

Słowo 1905 nr 333

Nowa Gazeta: poświęcona wszelkim zjawiskom życia społecznego 1910 nr 252

https://dipp.info.pl

https://polona.pl

Obserwuj nas