Boski Czesław (1849-1936)

Czesław Boski h. Jasieńczyk urodził się 1 kwietnia 1849 roku w Bożem par. Stromiec w ziemi radomskiej, zmarł 27 lutego 1936 roku w Czerniewie. Obywatel ziemski, Sędzia gminny, więzień polityczny 1905 roku. Był synem Maksymiliana Franciszka i Marii z Leskich.

Żonaty; dnia 8 maja 1880 roku w par. Kobylniki wziął ślub ze Stefanią Aleksandrą Filipowicz (ur. 1861), córką Sylwaniego i Zofii Nepomuceny Thun. Małżonkowie mieli sześcioro dzieci: Irena Natalia (1888); Jadwiga (1890), Bogdan ( zm. 1911); Antoni Karol (1885); Czesława (1890), Zdzisław (1883).

W 1867 roku otrzymał patent ukończenia nauk gimnazjalnych. Absolwent Szkoły Głównej w Warszawie. W 1883 roku był dyrektorem cukrowni w Leonowie w powiecie gostynińskim. Pod koniec XIX w. nabył dobra Gorzechowo w pow. płockim.

Długoletni Sędzia Gminny guberni płockiej. 6 grudnia 1905 roku wziął udział w wydaniu uchwały z żądaniem wprowadzenia języka polskiego do postępowania w sądach gminnych. 25 grudnia 1905 roku za agitację w celu wprowadzenia języka polskiego w sądzie gminnym do czynności sądowych, czynności zjazdowych oraz stosowanie w czynnościach i dokumentacji sądowo-kancelaryjnej języka polskiego został aresztowany, a następnie w 1906 roku uwięziony w Twierdzy Modlin. Uwięzienie było także konsekwencją wprowadzonego 22 grudnia 1905 roku stanu wojennego na terenie Królestwa Polskiego.

Po wypuszczeniu z więzienia razem z innymi sędziami powiatów lipnowskiego i rypińskiego wyjechał do Golubia, leżącego w granicach zaboru pruskiego, oddzielonego rzeką Drwęca od Dobrzynia. Jednak tam odmówiono im prawa pobytu i zmuszeni zostali do powrotu na teren zaboru rosyjskiego.

Jesienią 1908 roku wszyscy biorący udział w akcji wprowadzania języka polskiego do urzędów otrzymali akty oskarżenia, w których zarzucono im przekroczenie władzy. 5 maja 1909 roku w Sądzie Okręgowym w Płocku został razem z kilkudziesięcioma innymi sędziami oraz ławnikami skazany na nagany za nadużycie władzy. W październiku tego samego roku Warszawska Izba Sądowa po rozpatrzeniu protestu prokuratora skazała Czesława Boskiego oraz kilku innych sędziów na wykreślenie ze służby.

Czesław Boski zmarł 27 lutego 1936 roku w Czerniewie. Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Kiernozi.

Grób, stan obecny

Galeria dokumentów i zdjęć

Źródła:

Głos Mazowiecki 1934 nr 92

Goniec Częstochowski 1909 nr 125

Rocznik Towarzystwa Osad Rolnych i Przytułków Rzemieślniczych 1897

Gazeta Polska (dawniej Codzienna) 1867 nr 145

Gazeta Polska (dawniej Codzienna) 1903 nr 318

Nowa Gazeta poświęcona wszelkim zjawiskom życia społecznego 1909 nr 483

Ziemia Lubelska 1909 nr 292

Czas: dziennik poświęcony polityce krajowej i zagranicznej oraz wiadomościom literackim, rolniczym i przemysłowym 1906 nr 15

Nowa Reforma 1906 nr 23

Kurjer Warszawski 1936 nr 59

https://polona.pl

https://wielcy.pl

https://geneteka.genealodzy.pl

https://pl.wikipedia.org

https://familyserch.org

Archiwum Państwowe w Płocku

Obserwuj nas