Bolechowski Teodor (1827-1890)

Andrzej Teodor Bolechowski urodził się w 1827 roku w Złotnikach, par. Jędrzejów, gub. kielecka, zmarł 3.04.1890 roku w Tułowicach. Nauczyciel. Był synem Dominika i Eleonory z domu Pawełkiewicz. Ojciec, Dominik Bolechowski był obywatelem ziemskim.

Żonaty; w Węgleszynie (obecnie woj. świętokrzyskie) w1849 roku wziął ślub z Walerią Konstacją Żabicką. Małżonkowie dochowali się sześciorga dzieci:

Anna Kamilla (1850-52)

Aniela (1852-52)

Maria (1853-1924)

Józefa Helena (1856)

Dominik Józef (ok.1863)

Jan (1871-1936)

Nauczyciel – emeryt (informacja z aktu zgonu)

Teodor Bolechowski zmarł 3 kwietnia 1890 roku w Tułowicach, w wieku 63 lat. Pochowany został na cmentarzu w Brochowie.

Dziękujemy panu Maciejowi Ożóg-Orzegowskiemu za przekazane informacje i pomoc w opracowaniu biogramu.

Grób, stan obecny

Galeria dokumentów i zdjęć