Bolechowski Feliks (1832-1908)

Feliks Bolechowski urodził się w 1832 roku w Złotnikach (obecnie powiat jędrzejowski, województwo świętokrzyskie). Właściciel dóbr Tułowice. Był synem Dominika i Eleonory z Pawełkiewiczów. Pochodził z rodziny ziemiańskiej.

Dwukrotnie żonaty; 21 listopada 1860 roku w Warszawie zawarł związek małżeński z Marią Kühnl (1843-71), córką Edwarda i Emilii z Jansenów. Ojciec był Sekretarzem Zarządu Pocztowego. Małżonkowie mieli  sześcioro dzieci: Jadwiga (1862-80); Feliks Lucjan (1863-89); Kazimierz Józef (1865); Władysław Julian (1866-1928) ; Emilia Maria (1867-90); Bolesław (1869).  Po śmierci Marii 14 lipca 1871 roku, ożenił się w Sochaczewie 9 maja 1877 r. z Emilią Celińską. Małżeństwo to pozostało bezdzietne.

W akcie małżeństwa z 1860 r. występuje jako ekspedytor poczty w mieście i parafii Sochaczew. Po ślubie dzierżawił dobra Rozlazłów Szlachecki od rodziny Elżanowskich. W 1871 r. Feliks Bolechowski nabył od Hilarego Ostrowskiego dobra Tułowice. W majątku wprowadzał wiele innowacji, co zasadniczo wpłynęło na jego rozwój, m.in. uruchomił mleczarnię z nowoczesnym urządzeniem do chłodzenia mleka oraz rozwinął hodowlę krów i drobiu, a na rzece Łasicy uruchomił młyn wodny.

Od 1873 roku był członkiem Towarzystwa Osad Rolnych i Przytułków. W majątku swoim założył ochronkę dla dzieci robotników. Należał do grona największych darczyńców na budowę ambulatorium w Sochaczewie.

Feliks Bolechowski zmarł 21 stycznia 1908 r. w Tułowicach, dożywając 76 lat. Pochowany został na cmentarzu w Brochowie.

Grób, stan obecny

Galeria dokumentów i zdjęć

Źródła:

www.wielcy.pl

www.geneteka.genealodzy.pl

www.dwory.rybno.waw.pl

www.geni.com

Kurjer Warszawski dodatek poranny, 1873, nr 152

Kurjer Warszawski dodatek poranny, 1896, nr 187

Kurjer Warszawski, 1915, nr 302

Obserwuj nas