Żukotyński Michał

Żukotyński Michał (1866-1921) Michał Wojciech Żukotyński h. Sas urodził się w 26 stycznia 1866 roku w rodzinnym majątku Przewrocie w gub. podolskiej. Absolwent Politechniki Ryskiej, właściciel majątku Strzyżew. Był synem Feliksa i Emmy z Sadowskich h. Lubicz. Żonaty;...